HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2. Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri

 

 

 

Nama Lengkap

: R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H.

Tempat/Tgl Lahir

: Makassar, 18 Januari 1968

NIP           

: 196801181994032006 (040068857)

Pangkat/Gol.             

: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan                      

: Wakil Ketua Tingkat Pertama